Has TraitNeeds Trait
HanokPersonnelDominion(Rules of Acquisition - U)
HanokPersonnelDominion(Emissary: Supplemental - 50 V)
OrnitharPersonnelDominion(The Dominion - C)
OrnitharPersonnelDominion(Emissary: Supplemental - 52 V)
Dosi Trading PostFacilityDominion(The Gamma Quadrant - 10 V)
Where Opportunities are MadeIncident(The Gamma Quadrant - 18 V)